O projekcie
PDF

Projekt "Otwarte wrota"Multiedukator Sp. z o.o. w Kielcach realizowany jest na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w ramach priorytetu
VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji: 01.08.2011 - 31.07.2012